رشته سوپی

بزرگ ترین تولید کنندگان رشته سوپی در ایران

رشته سوپی نوعی رشته ظریف و نازک است که برای تهیه سوپ به کار می رود. این نوع رشته ها گزینه بسیار مناسبی برای پخت سوپ رشته می باشند. در سوپ رشته از عدس، شوید خشک،

بیشتر بخوانید