خرید رشته آش

خرید رشته آش | فروش عمده در بازار های داخلی

از جمله فرآورده های خمیری حاصل از آرد گندم، انواع رشته ،رشته پلویی و آشی  است که در کشور ما به صورت سنتی، کارگاهی و صنعتی تولید می‌شود و از لحاظ ارزش غذایی در گروه نان و غلات قرار می‌گیرد. با توجه به کاربرد و مصارف گوناگون انواع رشته ها اطمینان از کیفیت مطلوب محصول و بهداشتی بودن آن نقش مهمی در تامین سلامت افراد دارد. در این مطالب به اقتصاد بیان روش تهیه ویژگی های فیزیکی شیمیایی و بهداشتی مطلوب این فراورده می پردازیم. رشته آشی: فراورده ای از که از مخلوط کردن آرد گندم آب و نمک پس از طی مرحله مراحل مختلف عمل آوری به وسیله دستگاه تولید و سپس خشک می گردد. رشته پلویی: فراورده ای که از مخلوط کردن آرد گندم آب و نمک و یا بدون نمک پس از طی مراحل مختلفی به دست می آید به وسیله دستگاه به صورت رشته ای نازک تر از رشته آشی تولید و سپس خشک و بودار می شود نمک برای بهبود کیفیت بافت حالت ارتجاعی خمیر و چسبندگی به آن اضافه می گردد. رشته های شکسته: به رشته هایی که طول آنها کمتر از ۳ سانتی‌متر باشد رشته های شکسته می گویند. رشته های ناهمگون و قطعات خمیر: فرشته های به هم چسبیده از سایت ها و قطعات خمیر خشک شده گفته می شود. علاوه بر مواد اولیه اصلی ذکر شده می توان از گلوتن، آرد سویا، آرد بادنجان زمینی، اسید آسکوربیک، و لیست این بازدهی رشته استفاده کرد. در تکمیل بیان مطالب به خرید رشته آش، قیمت رشته آش میلاد، قیمت رشته آش اصفهان، لیست قیمت رشته آشی و اش رشته و خریدار رشته آشی اشاره خواهیم کرد

بیشتر بخوانید