رشته سوپ

تولید رشته آش درجه یک | مرکز خرید و فروش انواع محصولات غذایی

از مجموعه فرآورده های خمیری حاصل از آرد گندم انواع رشته مانند رشته آشی و رشته پلویی می
باشند که در کشور ما به صورت سنتی کارگاهی و صنعتی تولید می گردد و از
ل

بیشتر بخوانید