مرغوب ترین نوع رشته

برترین تولید کنندگان رشته آش سنتی

برترین تولید کنندگان رشته آش سنتی به روش قدیمی این مواد غذایی را به مرحله تولید وارد می نمایند. آن ها آرد و آب را با هم مخلوط می کنند و سپس این خمیر های به دست

بیشتر بخوانید