استفاده از دمپایی ژله ای در مسابقات آسیا

در برخی مدارس دمپایی ژله ای جزء جدایی ناپذیر لباس است. وای به حال کودکی که نتواند با کفش های چرمی مشکی معمولی وارد شود. ممکن است لغزش ها قابل تحمل باشد، اما فقط.

با این حال، یک مدرسه ابتدایی حکم داده است که دانش آموزانش ممکن است در کلاس دمپایی بپوشند و معلمان می گویند که در نتیجه رفتارشان بهتر شده است. حتی برخی از پرسنل این کار را دنبال کرده اند.

پوشیدن دمپایی توسط اداره آموزش و پرورش در صورتی مجاز است که دانش آموز توانایی خرید کفش برای پوشیدن در مدرسه را نداشته باشد.

اما پوشیدن پیراهن های چاپ شده ممنوع است زیرا دانش آموزان ملزم به پوشیدن لباس مناسب مدرسه برای نشان دادن احترام به مدرسه به عنوان نهادی برای یادگیری هستند.

مدیر منطقه ای گفت که دستورالعمل هایی برای پوشیدن لباس های مناسب مدرسه صادر کرده است تا به دانش آموزان بگوید که حتی اگر پوشیدن یونیفورم مدرسه کنار گذاشته شده باشد، آنها همچنان باید در مدرسه لباس مناسب بپوشند.

طبق دستور DepEd، پسرها باید پیراهن های یقه دار ساده با آستین بپوشند اما شلوار و کفش می تواند از هر نوع باشد.

وی گفت که توجه مدارسی را نیز جلب خواهد کرد که در صورت پوشیدن دمپایی به دانش آموزان اجازه ورود به مدرسه را نمی دهند.

موردنو همچنین تصریح کرد که دستور لغو پوشیدن لباس فرم مدارس در دبیرستان های دولتی نیز اعمال می شود.

او گفت: “اگر آنها قبلا لباس های خود را خریداری کرده اند، می توانند آنها را بپوشند. علاوه بر این، لباس ها ماندگاری زیادی دارند.”

در ۵ ژوئن گذشته، رئیس‌جمهور گلوریا آرویو به DepEd دستور داد تا به دانش‌آموزان کلاس اول خانواده‌های فقیر اجازه دهد حتی بدون یونیفرم مناسب به مدرسه بروند.

آرویو گفت که او آموخته است که برخی از دانش آموزان نمی توانند وارد کلاس ۱ شوند زیرا والدین آنها توانایی خرید لباس های مورد نیاز را ندارند.