پخت و پز با چه ظرفی مناسب تر می باشد

داده های آنها شکافی را بین اهداف نظری برنامه درسی و فعالیت های عملی پخت و پز انجام شده در درس ها نشان داد.

نویسندگان استدلال می کنند که تمرکز اصلی نه تنها باید بر روی پخت و پز و غذا باشد، بلکه باید بر نحوه استفاده از غذا به عنوان یک ابزار آموزشی یا “غذا با هدف” به عنوان Höijer و همکاران باشد.

(۲۰۱۱) آن را توصیف کنید. در نروژ، ظروف آرکوپال ادغام بیشتر نظریه با عمل را پیشنهاد کرده است، در حالی که Taar (2017) توصیه می کند که معلمان وظایف یادگیری با جهت گیری شناختی بیشتری را در دروس بگنجانند تا دانش آموزان را قادر به جستجوی معنا در فعالیت های یادگیری خود کنند.

در حالی که یک مطالعه اخیراً منتشر شده تجربیات معلمان و دانش آموزان را از موضوع FH در نروژ بررسی کرده است (Beinert et al., 2020)، چگونگی و میزان تأثیر آموزش FH بر زندگی واقعی دانش آموزان ناشناخته است.

از آنجایی که ترشی گل کلم دارای یک برنامه درسی بلندپروازانه است که هدف آن ارتقای سلامت عمومی است و اغلب به نوعی نیاز به تغییر رفتار دارد، هدف این مطالعه بررسی تجربیات دانش‌آموزان از چگونگی تأثیر مدرسه FH بر زندگی روزمره آنها بود، که در اینجا به عنوان روزانه آنها تعریف می‌شود.

مواد و روش ها
این مطالعه به عنوان بخشی از پروژه گرفتن نفخ حبوبات در دانشگاه Agder (UiA) نروژ انجام شد که هدف آن توسعه و ارزیابی وظایف مختلف یادگیری در FH بود (Beinert et al., 2020, 2021).

داده‌های این مطالعه شامل بحث‌های گروهی متمرکز (FGDs) است که به بررسی چگونگی تجربه دانش‌آموزان از موضوع و روش‌هایی که آنها معتقد بودند بر زندگی روزمره آنها تأثیر می‌گذارد، می‌پردازد.

سه مدرسه در بخش جنوبی نروژ که UiA با آنها توافقنامه آموزش معلمان FH داشت، در این پروژه گنجانده شدند و با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند (استوارت و شمداسانی، ۲۰۱۵).

پس از ارسال ایمیل به مدارس، گروه پروژه سارافون از هر مدرسه بازدید کردند و اهداف پروژه و نقش مدرسه در آن را در صورت موافقت با مشارکت بیان کردند.

  • منابع:
    1. ?Does food and health education in school influence students’ everyday life
  • تبلیغات: 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.